Gezondheidscentrum Corlaer

Algemene informatie

Samenwerkende partijen

Door gezondheidscentrum De Nije Veste is actief de samenwerking gezocht met meerdere partijen binnen en buiten de gemeente Nijkerk. Alleen door samen te werken kunnen we de zorg in Nijkerk verbeteren en toegankelijk houden. Samenwerkingspartners zijn gezocht op alle terreinen van gezondheid en zorg waarmee we invulling konden geven aan onze doelen. We hebben samenwerkingspartners op kennisgebied, op zorginhoud en binnen het sociaal domein. Klik hier voor meer informatie.

BHV en AED

Ons centrum heeft een groep bedrijfshulpverleners. Deze BHV’ers zijn getraind om in noodsituaties te helpen het pand te ontruimen en de eerste hulpmaatregelen te kunnen nemen. Op volle sterkte gaat het om een groep van 10 personen, die allemaal met succes een opleiding daarvoor gevolgd en afgerond hebben. We proberen onder alle omstandigheden op elke verdieping iemand te hebben, die weet wat er gebeuren moet. 

Jaarlijks worden herhalingstrainingen gevolgd en oefeningen in en rond het pand gehouden. We beschikken over een uitgebreide  brandmeldinstallatie en op elke etage is een AED onder handbereik. 

We hopen het nooit nodig te hebben, maar we zijn er klaar voor. U bevindt zich in een veilig gebouw.

Kwaliteitsbeleid

Ons kwaliteitsbeleid is van toepassing op de geïntegreerde eerstelijns zorg die geleverd wordt binnen het samenwerkingsverband van Stichting Gezondheidscentra Nijkerk. Het is niet van toepassing op de monodisciplinaire praktijken. De monodisciplines pakken hun eigen kwaliteitsbeleid op, afhankelijk van de eisen die aan hen gesteld worden vanuit hun eigen contracten en zorgverzekeraars. Er is wel veel samenhang. Waar mogelijk pakken we gezamenlijk zaken op en zorgen we voor synergie. Het kwaliteitsbeleid ligt onder de eerste verantwoordelijkheid van de directeur, Willy Oldenburger, samen met de werkgroep kwaliteit. De leden van de werkgroep vertegenwoordigen de diverse praktijken. We horen graag uw mening, suggesties, complimenten of klachten. Hoe kunt u lezen in onze folder ‘Uw mening telt!’.

Onderzoeken en stages

Gezondheidscentrum de Nije Veste doet mee aan wetenschappelijk onderzoek omdat we het belangrijk vinden dat we de zorg constant  verbeteren. Daarvoor is aansluiting gezocht bij het JuliusNetwerk in Utrecht wat verbonden is met de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) is een epidemiologische databron, waarin de gegevens van de aangesloten huisartspraktijken zijn verzameld; kort gezegd de database neemt alle belangrijke gegevens uit het HIS over. Het aantal aangesloten huisartsen is ca 140 die een gezamenlijk patiëntenbestand van ca. 240.000 personen hebben. De praktijken zijn verspreid over de provincie Utrecht met als Kerngebied de praktijken in de stad Utrecht. De populatie is daarmee representatief voor de huisartsenzorg in Midden Nederland. De registratie omvat de standaard gecodeerde diagnosen, voorschriften en verwijzingen. Daarnaast klinische gegevens van testen en behandeling en het medisch journaal van alle patiënten. De gegevens worden per kwartaal geautomatiseerd en geanonimiseerd aangeleverd. JHN voert een zorgvuldig privacy en veiligheidsbeleid uit bij het anoniem beschikbaar stellen van de data.