COVID-19, de laatste update!

Foto van handen op een fitnessapparaat

NIEUWSTE UPDATE INZAKE COVID-19

Onze praktijk volgt ten aanzien van de Coronamaatregelen de meest recente richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging KNGF. Hieronder leest u wat dit specifiek voor uw bezoek aan onze praktijk betekent. We verzoeken u vriendelijk hier goede nota van te nemen. Want, als we ons met z’n allen houden aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen, kunnen we onze zorg op een veilige en verantwoorde manier blijven leveren. 

Uw therapeut kan beschermende kleding (witte jas, handschoenen en een mondkapje) gebruiken tijdens de behandeling. Wanneer het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te bewaren, vragen we u een mondkapje te dragen. Ook als de therapeut er niet om vraagt, kunt u uw mondkapje ophouden tijdens de behandeling als u dat prettig vindt.

Verder verzoeken wij u de volgende regels in acht te nemen: 

 • Als u Covid-19 gerelateerde klachten heeft, kom dan niet. U dient zich dan zo snel mogelijk af te melden bij de assistente (bij voorkeur meer dan 24 uur van te voren). 
 • Ook wanneer u negatief getest bent, maar nog wel (erg) verkouden bent, vragen we om de afspraak te annuleren.
 • We schudden geen handen. 
 • U dient niet meer dan 5 minuten voor het afgesproken tijdstip ons Gezondheidscentrum in te komen.
 • Wij verzoeken u om, na binnenkomst in onze praktijk, uw handen te wassen met water en zeep, gedurende ten minste 20 seconden.
 • Op diverse plekken binnen onze praktijk hangen pompjes met desinfecterende gel. U kunt uw handen desinfecteren wanneer u daar behoefte aan heeft. 
 • U dient altijd op 1,5 meter afstand te blijven anderen (therapeuten en mede-patiënten).
 • Als u gebracht wordt, verzoeken wij uw chauffeur om niet in onze wachtkamer te wachten, maar om u slechts te brengen en te halen. Hiermee voorkomen we dan onze wachtkamer te vol wordt. Wachten kan in de auto of buiten, of elders.
 • Ook verzoeken wij u om uw eventuele jas of tas bij u te houden. Deze aub niet ophangen aan de kapstok of over een stoel of in de kleedkamer laten hangen. 
 • Voor de 1 op 1 behandeling in een behandelkamer dient u zelf een grote badhanddoek mee te nemen.
 • Neem alstublieft uw eigen bidon en handdoek mee voor in de oefenzaal.

Wij hopen dat wij u van dienst kunnen zijn en blijven, en u kunnen helpen met uw klacht of aandoening. Mocht u naar aanleiding van deze maatregelen nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 033 7210 444 (op werkdagen van 08:30 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 uur) of door een mail te sturen naar: info@fysio-corlaer.nl 

Tot snel, in onze praktijk. Een hartelijke groet namens het Team van Fysio-Corlaer!

Corona

Klachten passend bij Corona: heeft u last van koorts (38 graden of hoger), hoest, matig-ernstige benauwdheidsklachten of ernstige vermoeidheidsklachten? Maak een afspraak bij de GGD voor een Corona-test.

Continue reading

Landelijk schakelpunt (LSP)

Sinds kort is de praktijk aangesloten bij het landelijk schakelpunt (LSP). Het LSP biedt de mogelijkheid om een deel van uw medisch dossier open te stellen. Deze informatie is alleen zichtbaar als een andere huisarts deze gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te kunnen helpen. Bijvoorbeeld als u op de huisartsenpost komt. Ook uw apotheek is aangesloten bij het LSP, dit biedt de mogelijkheid om uw medicatiedossier open te stellen. U geeft dus tweemaal uw keuze door, voor de huisarts en voor de apotheek.

Voor meer informatie en het toestemmingsformulier kunt u de folder downloaden of u gaat naar de website www.volgjezorg.nl.

Maar liefst 95% van de docenten ziet toename ongelukkige studenten

Zeist, februari 2021

Op 9 februari 2021 sprak Cynthia Ruiter-Ringeling op het online Congres van Medilex in Zeist over burn-outs bij jongeren.

Het publiek bestond uit docenten, onderwijsassistenten en zorgcoördinatoren van het voortgezet en middelbaar onderwijs. Cynthia sprak over burn-outs bij jongeren en hoe je een dreigende burn-out kunt signaleren, aanpakken en voorkomen, ook in tijden van alle corona maatregelen.
Na afloop werd onder de deelnemers een klein onderzoek gedaan. Op de vraag: ‘Zien jullie een toename van ongelukkige studenten sinds de aanvang van Corona?’ antwoordde 95% van de respondenten bevestigend.
Uit de vervolgvraag of hun betreffende school een plan van aanpak heeft om daarmee om te gaan, bleek een meer divers beeld. Sommige scholen pakken dit probleem actief op en bieden diverse hulpmogelijkheden. Extra ondersteunen en structureel contact leggen werd het meest aangegeven als plan van aanpak. Andere scholen bleken daar nog onvoldoende in geslaagd.
Uiteraard werd de respondenten ook gevraagd naar hun eigen best-practices. Hieronder een korte opsomming van de top 3:

1. Helpen bij structuur van de dag, ook de ontspanning invullen
2. De leerling adviseren om thuis een fysieke schoolplek te laten maken, zodat school en vrije tijd helder werd
3. Meer één op één aandacht van mentoren en docenten, structureel meer korte 1 op 1 contacten

Opvallend was de grote interesse van docenten voor de stress-reducerende oefeningen en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Sommigen gaven aan deze lessen te willen gaan geven als coronastress lessen, om leerlingen bewuster te maken van de situatie waar we nu mee te maken hebben in relatie tot hun welbevinden. En dat de uitdaging is, dat we onze veerkracht en zelfsturing kunnen ontwikkelen, waardoor we deze periode samen aan kunnen, en hier veerkrachtiger uit kunnen komen. Daarvoor hebben de leerlingen nu meer sociale steun nodig dan voorheen, dat ervaren docenten ook zo.
Hoewel het onderzoek niet representatief is door een relatief klein aantal respondenten, zijn de inzichten zeer waardevol. Het probleem van het sterk toegenomen aantal jongeren dat kampt met, of dreigt te kampen met een burn-out kan niet ontkend worden en vraagt om serieuze aandacht.

Wilt u meer weten over de aanpak van Cynthia Ruiter-Ringeling van burn-out bij jongeren? Docenten kunnen een presentatie aanvragen om een les hierover te kunnen geven. Dan kunt u contact opnemen via cynthia@fysio-corlaer.nl

Cynthia Ruiter-Ringeling is Master Psychosomatisch Fysiotherapeut en gespecialiseerd in kinderen, jongeren en jong volwassenen. Therapeut psychosomatiek bij Fysiotherapiepraktijk Corlaer in Nijkerk. Ze is ontwikkelaar van het preventief zorgprogramma Stresskids en auteur van het boekje: ‘Sam en Snibbel willen even niet druk zijn’.

Fysio Corlaer omarmt Virtual Reality, ook voor de patiënt thuis!

Man met Virtual Reality bril

Vanwege de voortdurende lockdown in Nederland breidt Fysiotherapiepraktijk Corlaer haar mogelijkheden uit om een patiënt, die thuis is en blijft, nog beter te kunnen helpen. Virtual Reality, ofwel een gesimuleerde omgeving, is één van de nieuwe pijlers hiervoor.

Ten eerste hebben wij voor een patiënt met (chronische) pijn een aantal virtual reality brillen aangeschaft met daarop een systeem om pijn beter te kunnen begrijpen en daarmee te verlichten. Dit gebeurt tijdens of na een fysiotherapeutische behandeling. En dit kan zowel in onze praktijk als bij de patiënt thuis plaatsvinden, waarbij de patiënt op uitleenbasis een virtual reality bril tijdelijk mee naar huis krijgt.

Ten tweede zetten we nu nog breder in op videobellen. Dat doen we al sinds de pandemie startte in het eerste kwartaal, maar nu maken we dit makkelijker voor de patiënt die zelf geen geschikte computer of tablet heeft. Dit systeem is bedoeld voor de kwetsbare patiënt, zoals een oudere of een patiënt die net geopereerd is. Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal tablet computers beschikbaar waarop beeldbellen is voorgeïnstalleerd. Deze kunnen we uitlenen voor de duur van een behandeling. Dit maakt het mogelijk dat de patiënt via een beeldbel-verbinding contact houdt met zijn of haar therapeut. Via deze weg kunnen ook huiswerkoefeningen gevolgd en besproken tussen patiënt en therapeut.

Daarnaast zijn we nu actief met een systeem met beweeg­oefeningen in spelvorm om de grove motoriek en cognitieve vaardigheden te oefenen in de vrije ruimte. De oefeningen kunnen aangepast worden aan het fysieke niveau van de patiënt. De 3D camera detecteert zeer kleine bewegingen. Dit is dus geschikt voor elke patiënt, wat zijn of haar conditie ook is.

Recepten herhalen veranderd

Uw herhaalmedicatie vraagt u aan via de herhaalreceptenlijn of via de online diensten. Het inleveren van een medicijndoosje of -etiket is in deze corona-tijd niet hygiënisch.

Continue reading