Eigen risico

Uw bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico.
Aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld: bloedprikken,  radiologie of geneesmiddelen vallen wel onder uw eigen risico.

Wilt u precies weten hoeveel u vergoedt krijgt dan adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.