Fysio Corlaer omarmt Virtual Reality, ook voor de patiënt thuis!

Man met Virtual Reality bril

Vanwege de voortdurende lockdown in Nederland breidt Fysiotherapiepraktijk Corlaer haar mogelijkheden uit om een patiënt, die thuis is en blijft, nog beter te kunnen helpen. Virtual Reality, ofwel een gesimuleerde omgeving, is één van de nieuwe pijlers hiervoor.

Ten eerste hebben wij voor een patiënt met (chronische) pijn een aantal virtual reality brillen aangeschaft met daarop een systeem om pijn beter te kunnen begrijpen en daarmee te verlichten. Dit gebeurt tijdens of na een fysiotherapeutische behandeling. En dit kan zowel in onze praktijk als bij de patiënt thuis plaatsvinden, waarbij de patiënt op uitleenbasis een virtual reality bril tijdelijk mee naar huis krijgt.

Ten tweede zetten we nu nog breder in op videobellen. Dat doen we al sinds de pandemie startte in het eerste kwartaal, maar nu maken we dit makkelijker voor de patiënt die zelf geen geschikte computer of tablet heeft. Dit systeem is bedoeld voor de kwetsbare patiënt, zoals een oudere of een patiënt die net geopereerd is. Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal tablet computers beschikbaar waarop beeldbellen is voorgeïnstalleerd. Deze kunnen we uitlenen voor de duur van een behandeling. Dit maakt het mogelijk dat de patiënt via een beeldbel-verbinding contact houdt met zijn of haar therapeut. Via deze weg kunnen ook huiswerkoefeningen gevolgd en besproken tussen patiënt en therapeut.

Daarnaast zijn we nu actief met een systeem met beweeg­oefeningen in spelvorm om de grove motoriek en cognitieve vaardigheden te oefenen in de vrije ruimte. De oefeningen kunnen aangepast worden aan het fysieke niveau van de patiënt. De 3D camera detecteert zeer kleine bewegingen. Dit is dus geschikt voor elke patiënt, wat zijn of haar conditie ook is.