Huisartsenpraktijk
Bij de Flier

Longaandoeningen

Longspreekuur

Het longspreekuur is een spreekuur voor mensen met astma en­  COPD (chronische bronchitis /longemfyseem). De controle vindt plaats bij de praktijkondersteuner. Hoe vaak u gecontroleerd wordt hangt af van de ernst, de klachten die u ervaart en uw wensen hierin.

Het longspreekuur is gericht op het optimaliseren van de behandeling. Tijdens het spreekuur vraagt de praktijkondersteuner naar uw luchtwegklachten. Zo nodig neemt zij een spirometrie (longfunctietest) af. Een spirometrie is een blaastest waarbij de longinhoud wordt gemeten en de kracht waarmee u de lucht kunt uitblazen. De praktijkondersteuner controleert uw inhalatietechniek (hoe u de pufjes inhaleert).

De uitslagen worden met u besproken. De praktijkondersteuner geeft leefstijladviezen en schrijft in overleg met uw huisarts medicijnen voor. Soms is een verwijzing naar de fysiotherapeut, Cesar therapeut, diëtist, psycholoog of POH-GGZ nodig. De praktijkondersteuner kan dit in overleg met u voor u regelen.

Voor meer informatie over astma of COPD kunt u kijken op thuisarts.

Op www.inhalatorgebruik.nl ziet u in een filmpje stap voor stap hoe u uw medicatie inhaleert.

Longzorg

Longzorg Nijkerk is een uniek samenwerkingsverband tussen longarts, huisarts, apotheek en alle overige zorgverleners op het gebied van astma of COPD. Het doel is om betere zorg aan patiënten met een longaandoening te geven. Dit doen we door onder andere snellere diagnostiek en een betere  onderlinge samenwerking. Deze nieuwe opzet voor longzorg geldt voor alle mensen met de diagnose COPD of het vermoeden daarvan, die ingeschreven staan bij één van de Nijkerkse huisartsenpraktijken. Deze zorg wordt vergoed.

Wat houdt het project Longzorg Nijkerk in?

  1. Diagnostiek in Gezondheidscentrum Corlaer
    Patiënten met een (vermoeden van) een longaandoening krijgen een uitgebreide longfunctietest in Gezondheidscentrum Corlaer in de zogenaamde bodybox. Dit is een glazen cabine (soort telefooncel) waarmee specialistisch longfunctieonderzoek wordt uitgevoerd. Dit zorgt voor een juiste diagnose waardoor in een vroeg stadium de juiste begeleiding en medicijnen gestart kan worden. De longarts bespreekt met u de uitslag van de bodybox en adviseert uw huisarts over het verdere beleid. Het vervolgtraject is verder in handen van uw huisarts en praktijkondersteuner.

  2. Wensen en behoeften bij COPD
    Een groot deel van de COPD-patiënten krijgt een (online) vragenlijst toegestuurd. Deze lijst geeft inzicht in uw wensen. De praktijkondersteuner gaat hierover met u in gesprek. Samen met u zal de praktijkondersteuner kijken waar knelpunten zitten. Met haar hulp kijkt u hoe u zo weinig mogelijk last van de COPD heeft en zo normaal mogelijk uw dagelijkse activiteiten doet. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in een overleg tussen de longarts en de huisarts.

Als u al bekend bent met COPD, wat verandert er dan voor u?

De zorg van uw huisarts en de begeleiding van de praktijkondersteuner gaat gewoon door zoals u gewend bent. Uw huisarts met praktijkondersteuner blijft uw eerste aanspreekpunt.

Deze nieuwe vorm van zorg valt onder huisartsenzorg en gaat niet ten koste van uw eigen risico. Wel kan het zijn dat de bekostiging anders op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar wordt aangeduid.

Als u in aanmerking komt voor het longzorgproject krijgt u van uw praktijkondersteuner een uitnodiging.

Kijk voor meer informatie bij longzorg Nijkerk.

Stoppen met roken

Bespreekt u uw voornemen om te stoppen met roken eerst met uw huisarts. Wanneer u intensieve begeleiding en eventuele ondersteuning met medicijnen wenst, kan het zijn dat de huisarts u verwijst naar de praktijkondersteuner. Voor meer informatie over stoppen met roken en ondersteunende medicijnen kunt u alvast kijken op de volgende websites:

www.ikstopnu.nl

www.rokeninfo.nl