Huisartsenpraktijk
Blom

Kwaliteit

NHG-PRAKTIJKACCREDITERING

De huisartsen van praktijk Blom zijn 10 jaar geleden geaccrediteerd volgens de NPA. Met de behaalde NHG- Praktijkaccreditering laat onze praktijk zien dat deze gestructureerd werkt aan betere zorg, tevreden patiënten en een efficiënte praktijkorganisatie. In 2020 is huisartsenpraktijk Blom wederom gecertificeerd.

Een controlerend functionaris noteerde in haar verslag:

‘De huisartsen in praktijk Corlaer zijn vijf jaar geleden in dit nieuwe pand gevestigd. Het is een prachtige praktijk. Niet alleen het pand is mooi, maar ook de samenwerking, de sfeer, de betrokkenheid van alle medewerkers, de wijze waarop de kwaliteit is geborgd en waarop systematisch wordt verbeterd en de wijze waarop alle zaken met betrekking tot kwaliteit in de brede zin worden aangepakt en geïmplementeerd.’