Huisartsenpraktijk
Blom

Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderenzorg

In onze praktijk is extra aandacht voor de kwetsbare ouderen.
Door op tijd passende hulp aan te bieden, blijft de oudere mens zo gezond en zelfredzaam mogelijk in de eigen vertrouwde woonomgeving.

Deze zorg wordt uitgevoerd door onze praktijkondersteuner in samenwerking met uw huisarts en assistente.
Als eerste wordt met een oriënterende vragenlijst de kwetsbaarheid ingeschat. Zijn hier aanwijzingen voor, dan nodigt de praktijkondersteuner mensen uit op het spreekuur of bezoekt ze thuis. Tijdens het gesprek wordt samen met de oudere en eventuele mantelzorger de behoefte aan zorg en ondersteuning in kaart gebracht.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn het gebruik van medicatie, eenzaamheid, vergeetachtigheid, valgevaar, hulpmiddelen, voedingstoestand, afhankelijkheid, mantelzorgers, sociale activiteiten en wensen rondom het levenseinde. Voor de problemen die aan het licht komen wordt samen met de oudere gezocht naar een passende oplossing.

Omdat lang niet alle problemen kunnen worden opgelost binnen de huisartsenpraktijk zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met andere hulpverleners, zoals de fysiotherapeuten, de apotheek, verschillende thuiszorg- en welzijnsorganisaties en met de specialist ouderengeneeskunde.

Indien u denkt dat de praktijkondersteuner ouderenzorg iets voor u kan betekenen neem dan contact op met de praktijk.

Polyfarmacie

Polyfarmacie is het gebruik van veel verschillende medicijnen.
Bent u 65 jaar of ouder en gebruikt u dagelijks 5 of meer verschillende geneesmiddelen dan is het belangrijk om jaarlijks met uw huisarts of apotheker uw medicatie te bespreken.

Daarvoor zijn meerdere redenen:

– Uw lichaam kan met het klimmen van de jaren gevoeliger worden voor medicijnen.

– De medicijnen kunnen elkaar tegenwerken of versterken.

– Het innemen van de medicijnen kan lastig zijn.

Uw huisarts heeft samenwerkingsafspraken met de apothekers uit Nijkerk over het bespreken van polyfarmacie. Het kan zijn dat uw huisarts of apotheker u hiervoor benaderd.

Neem contact op met de praktijk als u denkt dat een beoordeling ook voor u van nut kan zijn.

Kijk voor meer informatie op: thuisarts.nl.