Huisartsenpraktijk
Blom

Medisch dossier

Medisch dossier

1. Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere behandelaars. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.


2. Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week. Een kopie van uw medisch dossier kan alleen worden verstrekt op een nieuwe USB-stick, die nog niet uit de verpakking is gehaald.

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

3. Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts). Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts digitaal overgedragen. Zie onder het kopje uitschrijving voor verdere informatie. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

4. Privacy

Bij Huisartsenpraktijk Blom vinden we uw privacy heel belangrijk. Onze medewerkers gaan op een vertrouwelijke manier om met hetgeen u hen vertelt.

Aan anderen geven wij geen informatie over uw situatie, tenzij u daar ons toe gemachtigd heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfsartsen en advocaten, maar ook voor vragen over familieleden. Over kinderen boven de zestien, uw vader of moeder of bijvoorbeeld uw verwarde buurman mogen wij (zonder hun toestemming) geen informatie verstrekken.

U kunt uw zorg over hen wel met ons delen. Bij voorkeur met medeweten van de persoon om wie het gaat. Dan kunnen wij deze kennis meenemen in de behandeling.

Om ook uw privacy aan de balie te kunnen waarborgen, adviseren wij u om bijvoorbeeld uitslagen of gevoelige onderwerpen bij voorkeur per telefoon of op het spreekuur te bespreken.

Om u optimaal te kunnen behandelen, overleggen we als het nodig is met andere zorgverleners. Vanzelfsprekend wordt u hierover van op de hoogte gebracht.

In ons privacyreglement leest u hoe wij in de praktijk hier vorm aan geven.

Meer informatie kunt u hier vinden:

1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF
2. Brochure ‘Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts’