Welkom bij
Kinderfysiotherapiepraktijk
Corlaer

0-2 jaar

Voorkeurshouding

Een baby met een voorkeurshouding draait het grootste gedeelte van de tijd met zijn hoofdje naar één kant. Het ontwikkelen van een voorkeurshouding komt veel voor. Als een baby te lang in de voorkeurshouding ligt ontstaat er een plat hoofdje of scheef hoofdje, omdat het schedeltje nog zacht is. Ongeveer acht van de tien kinderen ontwikkelen een voorkeurshouding, meestal naar rechts. Het komt iets vaker voor bij jongetjes dan bij meisjes. Een voorkeurshouding kan gevolgen hebben voor de motorische ontwikkeling. Een baby met een voorkeur houdt zijn hoofd niet goed in het midden, kan niet goed recht liggen en beweegt zijn armen en benen soms niet evenveel. Graag verwijzen wij u ook naar de site Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, voor een preventie- en behandelfolder voor baby’s met voorkeurshouding. Soms is een voorkeurshouding moeilijk te corrigeren. Ondanks het opvolgen van de adviezen kan een voorkeurshouding blijven bestaan. Het advies van een kinderfysiotherapeut is dan zinvol.

Motorische ontwikkelings- achterstand

Zodra er sprake is van ontwikkelingsachterstand kan de kinderfysiotherapeut ondersteuning bieden.
Als uw kind bijvoorbeeld niet rolt van buik naar rug, niet kruipt, niet zelfstandig kan zitten of lopen kunt u denken aan motorische achterstand. Hierbij is het belangrijk dat het kind gestimuleerd wordt door bijvoorbeeld een uitdagend speeltje.

De behandeling zal gericht zijn op het stimuleren van het kind en het geven van tips en adviezen voor ouders om dit zo goed mogelijk te doen.

Lage of hoge spierspanning

Een te lage spierspanning kan zich uiten bij uw baby in het onvermogen om de armen en/of benen tegen de zwaartekracht in te bewegen.
Het tegenovergestelde hiervan is een te hoge spierspanning. Wanneer dit mogelijk het geval is, gaat de baby bijvoorbeeld als het aan de handjes omhoog wordt getrokken, direct staan. Wanneer er voor het eerste levensjaar een duidelijk links/rechts verschil zichtbaar is tussen de armen of benen kan tevens ook met een hoge of lage spierspanning te maken hebben.
Indien bovenstaande u bekend voorkomt, kunt u de kinderfysiotherapeut inschakelen.

Huilbaby

Een huilbaby wordt zo genoemd wanneer uw kind 3 weken lang meer dan 3 uur per dag huilt. Dit kan komen door bijvoorbeeld darmkrampjes of een snelle of moeizame bevalling. In het laatste geval kan een kinderfysiotherapeut hulp bieden. De kinderfysiotherapeut onderzoekt de nek van uw baby. Het kan zijn dat deze vast zit, dit noemen wij een blokkade. Vaak is er ook een voorkeurshouding zichtbaar.

Billenschuiver

Billenschuivers zijn kinderen die zich voortbewegen op de billen. Meestal kiest het kind deze manier van verplaatsen in plaats van het kruipen op handen en knieen. Vaak is er geen duidelijke oorzaak waarom kinderen zich op deze manier verplaatsen. Voor kinderen die op hun billen voortbewegen is het belangrijk dat er veel bewegings variatie plaatsvindt. Laat uw kind bijvoorbeeld niet te lang in de maxi-cosi zitten.

Wanneer is er kinderfysiotherapeutische behandeling nodig?

  • indien een billenschuiver een achterstand in de grove motorische ontwikkeling laat zien
  • als er tekenen zijn van verminderde rompspieren (verminderde kracht van de romp en verminderde romprotaties)
  • en wanneer je als ouder meer duidelijkheid wil krijgen over de motorische ontwikkeling van je kind dat op de billen schuift

Cerebrale parese

Een cerebrale parese (CP) is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben om te bewegen. Dit is ontstaan door hersenbeschadiging die voor het eerste levensjaar heeft plaatsgevonden. De belangrijkste symptomen van cerebrale parese zijn o.a. lage spierspanning in de eerste levensmaanden, continu gebalde vuistjes, ontwikkelingsachterstand en onwillekeurige bewegingen.

De kinderfysiotherapeut kan kinderen met CP helpen bij hun ontwikkeling door een zo goed mogelijk bewegingspatroon aan te leren zodat het kind zo min mogelijk wordt gehinderd in het bewegen.

Erbse parese

Er is sprake van een Erbse Parese als bij de geboorte een beschadiging is ontstaan van de zenuwen die vanuit de nek naar de arm lopen. Dit kan ontstaan zijn door te grote trek aan het hoofd. De officiële naam is plexus brachialis laesie. De behandeling van de kinderfysiotherapeut wordt in de meeste gevallen direct gestart met houdings- en positionering-adviezen zoals hoe u uw kind het beste kan dragen, kan aan- en uitkleden en kan neerleggen.

Prematuur / dysmatuur

Is uw kind te vroeg of te licht geboren? Dan spreken we van prematuur of dysmatuur.
Kinderen die te vroeg zijn geboren of met een te laag geboortegewicht kunnen te maken krijgen met een ontwikkelingsachterstand. Om dit te voorkomen kan de kinderfysiotherapeut ondersteuning bieden in het stimuleren van het kind in de ontwikkeling.