Welkom bij
Kinderfysiotherapiepraktijk
Corlaer

4-12 jaar

Schrijfproblemen

Schrijven is een belangrijk vak op de basisschool. In groep 3 moeten de kinderen in een relatief korte periode het schrijven onder de knie krijgen. Allerlei factoren spelen hierbij een rol. Het kind moet namelijk niet alleen de letters leren schrijven, hij leert ze ook koppelen aan de bijbehorende klank en de vorm. Er zijn heel wat letters die op elkaar lijken. Daarbij is het van belang dat niet alleen de vorm goed op papier komt, maar ook dat de pen goed vastgehouden wordt om op een effectieve manier de letters op papier te krijgen. Dit moet namelijk niet te slap of te verkrampt en ook niet in een vuist. Tevens moet er gezorgd worden dat de letters niet te groot of te klein worden. Een foutje is dus zo gemaakt. Wanneer de oorzaak van de foutjes ligt bij de uitvoering van de schrijfbeweging kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden.

Enkele voorbeelden van schrijfproblemen:

  • mijn kind heeft moeite met bepaalde lettervormen
  • mijn kind schrijft slordig
  • mijn kind schrijft krampachtig en gespannen
  • mijn kind krijgt pijn bij het schrijven
  • het tempo van het schrijven is te laag
  • mijn kind houdt zijn pen op een vreemde manier vast
  • mijn kind is linkshandig en heeft zodoende moeite met schrijven

Door middel van gestandaardiseerd onderzoek wordt gekeken wat de oorzaak is van de schrijfproblemen en wat hiervoor de beste oplossing zou zijn. Hierbij worden het motorische niveau van het kind en eventuele andere onderliggende problemen in kaart gebracht. Soms is alleen advies voldoende. Is er sprake van een motorische oorzaak van het schrijfprobleem, dan is extra begeleiding noodzakelijk. De begeleiding is vaak gericht op het oefenen van de schrijfvaardigheden en de onderliggende problemen. Het behandelplan wordt natuurlijk in overleg met de ouders en het kind opgesteld. Goed overleg met school is hierbij vaak ook vanzelfsprekend.

Developmental coördination disorder (DCD)

DCD is een afkorting voor het Engelse woord Development Coordination Disorder, dit betekent in het Nederlands een stoornis van de bewegingscoördinatie. Kinderen die hier last van hebben kunnen problemen hebben met aanleren van de eenvoudigste vaardigheden, zooals tandenpoetsen, veters strikken, schrijven of koprollen.

De kinderfysiotherapeut kan uw kind helpen met het aanleren deze vaardigheden en de grove en fijne motoriek stimuleren.

Autisme spectrum stoornis

Kinderen met  ADHD hebben een grote bewegingsdrang en hebben vaak moeite met het controleren van hun bewegingen. Dit kan de motoriek soms negatief beïnvloeden. Ditzelfde geldt voor kinderen met ASS.

De kinderfysiotherapeut kan hulp bieden bij het controleren van bewegingen door middel van oefentherapie gericht op de hulpvraag van het kind.

Orthopedische klachten

Kinderen op de basisschool kunnen ook last krijgen van spieren of gewrichten, dit noemen we kinderorthopedie. Mogelijk door veel sporten, buitenspelen of vallen. Denk hierbij aan pijn aan de hak, hiel of knie, pijn na een gipsperiode of pijn na een botbreuk en/of operatie. Als u uw kind veel hoort over gewrichts- of spierklachten is het aan te raden eens een afspraak te maken met een kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut kan uw kind onderzoeken. Met tips, adviezen en oefeningen kan er veel bereikt worden met klachtenvermindering tot resultaat. De kinderfysiotherapeut kan helpen met een voorspoedig herstel.

Houdingsproblemen

Onderuit zitten tijdens het spelen op de iPad of niet rechtop kunnen zitten in de klas zijn veel voorkomende houdingsproblemen bij kinderen. Vaak klagen kinderen over een moe gevoel of pijnlijke rug.

De kinderfysiotherapeut kan door middel van oefeningen de buik- en rompspieren versterken die nodig zijn om een goede houding aan te nemen.

Overgewicht

Het is belangrijk om goed te eten en voldoende te bewegen. Bij sommige kinderen lukt dat niet en mogelijk is het gevolg overgewicht. Dit kan zorgen voor lichamelijke klachten, kortademigheid of niet mee kunnen komen met gym.

Samen met de kinderfysiotherapeut kun je aan de slag om te sporten en je fitter te voelen.