Landelijk schakelpunt (LSP)

Sinds kort is de praktijk aangesloten bij het landelijk schakelpunt (LSP). Het LSP biedt de mogelijkheid om een deel van uw medisch dossier open te stellen. Deze informatie is alleen zichtbaar als een andere huisarts deze gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te kunnen helpen. Bijvoorbeeld als u op de huisartsenpost komt. Ook uw apotheek is aangesloten bij het LSP, dit biedt de mogelijkheid om uw medicatiedossier open te stellen. U geeft dus tweemaal uw keuze door, voor de huisarts en voor de apotheek.

Voor meer informatie en het toestemmingsformulier kunt u de folder downloaden of u gaat naar de website www.volgjezorg.nl.