Maar liefst 95% van de docenten ziet toename ongelukkige studenten

Zeist, februari 2021

Op 9 februari 2021 sprak Cynthia Ruiter-Ringeling op het online Congres van Medilex in Zeist over burn-outs bij jongeren.

Het publiek bestond uit docenten, onderwijsassistenten en zorgcoördinatoren van het voortgezet en middelbaar onderwijs. Cynthia sprak over burn-outs bij jongeren en hoe je een dreigende burn-out kunt signaleren, aanpakken en voorkomen, ook in tijden van alle corona maatregelen.
Na afloop werd onder de deelnemers een klein onderzoek gedaan. Op de vraag: ‘Zien jullie een toename van ongelukkige studenten sinds de aanvang van Corona?’ antwoordde 95% van de respondenten bevestigend.
Uit de vervolgvraag of hun betreffende school een plan van aanpak heeft om daarmee om te gaan, bleek een meer divers beeld. Sommige scholen pakken dit probleem actief op en bieden diverse hulpmogelijkheden. Extra ondersteunen en structureel contact leggen werd het meest aangegeven als plan van aanpak. Andere scholen bleken daar nog onvoldoende in geslaagd.
Uiteraard werd de respondenten ook gevraagd naar hun eigen best-practices. Hieronder een korte opsomming van de top 3:

1. Helpen bij structuur van de dag, ook de ontspanning invullen
2. De leerling adviseren om thuis een fysieke schoolplek te laten maken, zodat school en vrije tijd helder werd
3. Meer één op één aandacht van mentoren en docenten, structureel meer korte 1 op 1 contacten

Opvallend was de grote interesse van docenten voor de stress-reducerende oefeningen en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Sommigen gaven aan deze lessen te willen gaan geven als coronastress lessen, om leerlingen bewuster te maken van de situatie waar we nu mee te maken hebben in relatie tot hun welbevinden. En dat de uitdaging is, dat we onze veerkracht en zelfsturing kunnen ontwikkelen, waardoor we deze periode samen aan kunnen, en hier veerkrachtiger uit kunnen komen. Daarvoor hebben de leerlingen nu meer sociale steun nodig dan voorheen, dat ervaren docenten ook zo.
Hoewel het onderzoek niet representatief is door een relatief klein aantal respondenten, zijn de inzichten zeer waardevol. Het probleem van het sterk toegenomen aantal jongeren dat kampt met, of dreigt te kampen met een burn-out kan niet ontkend worden en vraagt om serieuze aandacht.

Wilt u meer weten over de aanpak van Cynthia Ruiter-Ringeling van burn-out bij jongeren? Docenten kunnen een presentatie aanvragen om een les hierover te kunnen geven. Dan kunt u contact opnemen via cynthia@fysio-corlaer.nl

Cynthia Ruiter-Ringeling is Master Psychosomatisch Fysiotherapeut en gespecialiseerd in kinderen, jongeren en jong volwassenen. Therapeut psychosomatiek bij Fysiotherapiepraktijk Corlaer in Nijkerk. Ze is ontwikkelaar van het preventief zorgprogramma Stresskids en auteur van het boekje: ‘Sam en Snibbel willen even niet druk zijn’.