Medische gegevens delen: LSP

Sinds kort is onze praktijk aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit betekent dat een deel van uw dossier wordt opengesteld. Het gaat hierbij om uw medische voorgeschiedenis, uw medicijnlijst, de bij ons bekende allergieën en de journaalregels van de laatste 3 maanden.  Deze informatie is alleen zichtbaar bij uw bezoek aan de huisartsenpost of als u met spoed wordt opgenomen in een ziekenhuis. Om uw dossier open te stellen is uw toestemming nodig. De toestemming voor gegevensuitwisseling (OPT-IN) geeft u door via de landelijke website van VolgjeZorg: https://www.volgjezorg.nl/

Let op: Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze hebt gemaakt. Deze maatregel is getroffen door het Ministerie van VWS. Zie ook: https://www.volgjezorg.nl/corona-opt

Wilt u niet dat anderen inzage kunnen krijgen in uw dossier? Laat dit dan per e-mail aan ons weten:

info.bijdeflier@gc-corlaer.nl