Huisartsenpraktijk
Bij de Flier

Zorgaanbod

Spreekuren

Medisch dossier

Verklaringen

Kwaliteit

Ingrepen

Diabetes

Hart en vaten

Longaandoeningen

Long aandoeningen

Kwetsbare ouderen

Urine onderzoek

Bloeduitslagen Saltro inzien

Handige links

Handige apps

Wetenschappelijk onderzoek

Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek via onder andere het Julius Huisartsen Netwerk (JHN). Het JHN verricht onderzoek met als doel het verbeteren van de gezondheidszorg. Ze verzamelen de gegevens die uw huisarts in de computer heeft vastgelegd. Deze gegevens betreffen informatie over diagnoses, medicatiegebruik, laboratoriumuitslagen en welke behandelingen zijn ingezet.

Uiteraard is de bescherming van de privacy van patiëntengegevens en deelnemende huisartsen van zeer groot belang. Uw gegevens worden vertrouwd behandeld volgens de Wet Persoonsgegevens. In de database staan geen identificerende gegevens en de gegevens zijn dus ook nooit herleidbaar tot individuele personen. Bovendien wordt al het wetenschappelijk onderzoek eerst goedgekeurd door een medisch ethische commissie.

Heeft u desondanks bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor onderzoek, dan kunt u dit laten weten aan de assistente of uw huisarts. Dan dragen wij er zorg voor dat uw gegevens niet worden gebruikt in de database.