COVID-19, de laatste update!

Foto van handen op een fitnessapparaat

NIEUWSTE UPDATE INZAKE COVID-19

Onze praktijk volgt ten aanzien van de Coronamaatregelen de meest recente richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging KNGF. Hieronder leest u wat dit specifiek voor uw bezoek aan onze praktijk betekent. We verzoeken u vriendelijk hier goede nota van te nemen. Want, als we ons met z’n allen houden aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen, kunnen we onze zorg op een veilige en verantwoorde manier blijven leveren. 

Uw therapeut kan beschermende kleding (witte jas, handschoenen en een mondkapje) gebruiken tijdens de behandeling. Wanneer het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te bewaren, vragen we u een mondkapje te dragen. Ook als de therapeut er niet om vraagt, kunt u uw mondkapje ophouden tijdens de behandeling als u dat prettig vindt.

Verder verzoeken wij u de volgende regels in acht te nemen: 

 • Als u Covid-19 gerelateerde klachten heeft, kom dan niet. U dient zich dan zo snel mogelijk af te melden bij de assistente (bij voorkeur meer dan 24 uur van te voren). 
 • Ook wanneer u negatief getest bent, maar nog wel (erg) verkouden bent, vragen we om de afspraak te annuleren.
 • We schudden geen handen. 
 • U dient niet meer dan 5 minuten voor het afgesproken tijdstip ons Gezondheidscentrum in te komen.
 • Wij verzoeken u om, na binnenkomst in onze praktijk, uw handen te wassen met water en zeep, gedurende ten minste 20 seconden.
 • Op diverse plekken binnen onze praktijk hangen pompjes met desinfecterende gel. U kunt uw handen desinfecteren wanneer u daar behoefte aan heeft. 
 • U dient altijd op 1,5 meter afstand te blijven anderen (therapeuten en mede-patiënten).
 • Als u gebracht wordt, verzoeken wij uw chauffeur om niet in onze wachtkamer te wachten, maar om u slechts te brengen en te halen. Hiermee voorkomen we dan onze wachtkamer te vol wordt. Wachten kan in de auto of buiten, of elders.
 • Ook verzoeken wij u om uw eventuele jas of tas bij u te houden. Deze aub niet ophangen aan de kapstok of over een stoel of in de kleedkamer laten hangen. 
 • Voor de 1 op 1 behandeling in een behandelkamer dient u zelf een grote badhanddoek mee te nemen.
 • Neem alstublieft uw eigen bidon en handdoek mee voor in de oefenzaal.

Wij hopen dat wij u van dienst kunnen zijn en blijven, en u kunnen helpen met uw klacht of aandoening. Mocht u naar aanleiding van deze maatregelen nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 033 7210 444 (op werkdagen van 08:30 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 uur) of door een mail te sturen naar: info@fysio-corlaer.nl 

Tot snel, in onze praktijk. Een hartelijke groet namens het Team van Fysio-Corlaer!

Week van de Valpreventie 2021

In Nederland maakt iedere vijf minuten een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. En dat terwijl veel valpartijen te voorkomen zijn. Hoe ouder mensen worden, hoe groter de kans op vallen is. Door een combinatie van een verminderd uithoudingsvermogen, vermindering van spiermassa en minder alert zijn, wordt de kans op vallen groter. Uit onderzoek weten we dat het vrij makkelijk is om een stuk vitaler te worden en te blijven. Balans, coördinatie en spierkracht kunt u op iedere leeftijd trainen, ook als uw gezondheid achteruit gaat.

U kunt bij Fysiotherapiepraktijk Corlaer een gratis proefles volgen, kennismaken met activiteiten en trainingen om fit en vitaal te blijven: FysioFitPlus.

FysioFitPlus is een groepstraining onder begeleiding van een fysiotherapeut in de oefenzaal waarbij training van het uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie en balans centraal staan.

U kunt hiervoor een afspraak maken via 033-7210444.

Mocht u na het volgen van de proefles enthousiast zijn geworden en gaan deelnemen: de kosten voor een keer per week trainen zijn 27 euro per maand en bij twee maal per week trainen 49 euro per maand.

Hopelijk tot ziens en hup in de benen!

Maar liefst 95% van de docenten ziet toename ongelukkige studenten

Zeist, februari 2021

Op 9 februari 2021 sprak Cynthia Ruiter-Ringeling op het online Congres van Medilex in Zeist over burn-outs bij jongeren.

Het publiek bestond uit docenten, onderwijsassistenten en zorgcoördinatoren van het voortgezet en middelbaar onderwijs. Cynthia sprak over burn-outs bij jongeren en hoe je een dreigende burn-out kunt signaleren, aanpakken en voorkomen, ook in tijden van alle corona maatregelen.
Na afloop werd onder de deelnemers een klein onderzoek gedaan. Op de vraag: ‘Zien jullie een toename van ongelukkige studenten sinds de aanvang van Corona?’ antwoordde 95% van de respondenten bevestigend.
Uit de vervolgvraag of hun betreffende school een plan van aanpak heeft om daarmee om te gaan, bleek een meer divers beeld. Sommige scholen pakken dit probleem actief op en bieden diverse hulpmogelijkheden. Extra ondersteunen en structureel contact leggen werd het meest aangegeven als plan van aanpak. Andere scholen bleken daar nog onvoldoende in geslaagd.
Uiteraard werd de respondenten ook gevraagd naar hun eigen best-practices. Hieronder een korte opsomming van de top 3:

1. Helpen bij structuur van de dag, ook de ontspanning invullen
2. De leerling adviseren om thuis een fysieke schoolplek te laten maken, zodat school en vrije tijd helder werd
3. Meer één op één aandacht van mentoren en docenten, structureel meer korte 1 op 1 contacten

Opvallend was de grote interesse van docenten voor de stress-reducerende oefeningen en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Sommigen gaven aan deze lessen te willen gaan geven als coronastress lessen, om leerlingen bewuster te maken van de situatie waar we nu mee te maken hebben in relatie tot hun welbevinden. En dat de uitdaging is, dat we onze veerkracht en zelfsturing kunnen ontwikkelen, waardoor we deze periode samen aan kunnen, en hier veerkrachtiger uit kunnen komen. Daarvoor hebben de leerlingen nu meer sociale steun nodig dan voorheen, dat ervaren docenten ook zo.
Hoewel het onderzoek niet representatief is door een relatief klein aantal respondenten, zijn de inzichten zeer waardevol. Het probleem van het sterk toegenomen aantal jongeren dat kampt met, of dreigt te kampen met een burn-out kan niet ontkend worden en vraagt om serieuze aandacht.

Wilt u meer weten over de aanpak van Cynthia Ruiter-Ringeling van burn-out bij jongeren? Docenten kunnen een presentatie aanvragen om een les hierover te kunnen geven. Dan kunt u contact opnemen via cynthia@fysio-corlaer.nl

Cynthia Ruiter-Ringeling is Master Psychosomatisch Fysiotherapeut en gespecialiseerd in kinderen, jongeren en jong volwassenen. Therapeut psychosomatiek bij Fysiotherapiepraktijk Corlaer in Nijkerk. Ze is ontwikkelaar van het preventief zorgprogramma Stresskids en auteur van het boekje: ‘Sam en Snibbel willen even niet druk zijn’.

Fysio Corlaer omarmt Virtual Reality, ook voor de patiënt thuis!

Man met Virtual Reality bril

Vanwege de voortdurende lockdown in Nederland breidt Fysiotherapiepraktijk Corlaer haar mogelijkheden uit om een patiënt, die thuis is en blijft, nog beter te kunnen helpen. Virtual Reality, ofwel een gesimuleerde omgeving, is één van de nieuwe pijlers hiervoor.

Ten eerste hebben wij voor een patiënt met (chronische) pijn een aantal virtual reality brillen aangeschaft met daarop een systeem om pijn beter te kunnen begrijpen en daarmee te verlichten. Dit gebeurt tijdens of na een fysiotherapeutische behandeling. En dit kan zowel in onze praktijk als bij de patiënt thuis plaatsvinden, waarbij de patiënt op uitleenbasis een virtual reality bril tijdelijk mee naar huis krijgt.

Ten tweede zetten we nu nog breder in op videobellen. Dat doen we al sinds de pandemie startte in het eerste kwartaal, maar nu maken we dit makkelijker voor de patiënt die zelf geen geschikte computer of tablet heeft. Dit systeem is bedoeld voor de kwetsbare patiënt, zoals een oudere of een patiënt die net geopereerd is. Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal tablet computers beschikbaar waarop beeldbellen is voorgeïnstalleerd. Deze kunnen we uitlenen voor de duur van een behandeling. Dit maakt het mogelijk dat de patiënt via een beeldbel-verbinding contact houdt met zijn of haar therapeut. Via deze weg kunnen ook huiswerkoefeningen gevolgd en besproken tussen patiënt en therapeut.

Daarnaast zijn we nu actief met een systeem met beweeg­oefeningen in spelvorm om de grove motoriek en cognitieve vaardigheden te oefenen in de vrije ruimte. De oefeningen kunnen aangepast worden aan het fysieke niveau van de patiënt. De 3D camera detecteert zeer kleine bewegingen. Dit is dus geschikt voor elke patiënt, wat zijn of haar conditie ook is.

Bericht voor onze Patiënten – Uitbreiding van de openstelling van onze praktijk!

Nijkerk, mei 2020 – Er is goed nieuws.

Onze beroepsvereniging (KNGF) heeft, in samenspraak met het RIVM en het ministerie van VWS, een nieuwe richtlijn opgesteld voor de fysiotherapie. Als we ons met z’n allen houden aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen, kunnen we onze zorg weer op een veilige en verantwoorde manier opstarten. Dit betekent dat, wanneer u belt voor een afspraak of door ons gebeld wordt voor het hervatten van een noodzakelijke behandeling, we eerst een aantal vragen met u doorlopen. In dit gesprek wordt bepaald of u kunt komen of dat we op afstand de behandeling met u continueren of starten. Dit gebeurt voor uw en onze veiligheid. Om dezelfde reden hebben wij een aantal aanpassingen in onze praktijk gedaan en werken wij mogelijk met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje, handschoenen en een witte jas.

Voorwaarde is wel dat we voor uw en onze veiligheid dit op een goede manier, dus volgens de richtlijnen van het RIVM, kunnen doen. Wij verzoeken u daarom de volgende regels in acht te nemen:
● U dient niet meer dan 5 minuten voor het afgesproken tijdstip ons Gezondheidscentrum in te komen. Blijf desnoods even wachten in uw auto of buiten.
● Als u gebracht wordt verzoeken wij uw chauffeur om niet in onze wachtkamer te wachten, maar om u te brengen en te halen. Hiermee voorkomen we dat onze wachtkamer te vol wordt. Wachten kan in de auto of buiten, of elders.
● In het gezondheidscentrum en in onze praktijk zijn looplijnen op de grond aangegeven, middels groene en gele pijlen. U dient deze altijd te volgen.
● Wij verzoeken u om, na binnenkomst, uw handen te wassen met water en zeep, gedurende ten minste 20 seconden, wanneer u bij ons in de praktijk komt. Het verzoek is ook om na het handen wassen zo weinig mogelijk zaken aan te raken. Dit geldt ook voor uw mobieltje.
● Op diverse plekken binnen onze praktijk hangen pompjes met desinfecterende gel. U kunt uw handen desinfecteren wanneer u daar behoefte aan heeft.
● Ook verzoeken wij u om uw eventuele jas of tas bij u te houden. Deze aub niet ophangen aan de kapstok of over een stoel of in de kleedkamer laten hangen.
● Voor de 1 op 1 behandeling in een behandelkamer dient u zelf een grote badhanddoek mee te nemen.
● Neem alstublieft uw eigen bidon en handdoek mee voor in de oefenzaal. LET OP: Onze kleedkamers zijn buiten gebruik; u kunt zich bij ons niet omkleden en u kunt niet douchen.
● In onze oefenzaal zijn, naast looplijnen met pijlen, ook afstandslijnen in de vorm van stippellijnen op de grond gemaakt. Zorg dat u die niet onnodig overgaat.
● Om in onze oefenzaal te komen loopt u via de dameskleedkamer erin. De herenkleedkamer is niet toegankelijk.
● Om uit de oefenzaal weg te gaan, gaat u via de nooduitgang, via het trappenhuis, weer naar buiten. U loopt dus niet via de wachtkamer of de kleedkamer.
● U dient altijd op 1,5 meter afstand te blijven van anderen (therapeuten en mede-patiënten). Dit betekent uiteraard ook dat we geen handen schudden.

Uw therapeut kan beschermende kleding gebruiken (witte jas, handschoenen en een mondkapje) tijdens de behandeling. Als u het prettig vindt mag u uiteraard met uw eigen mondkapje naar de praktijk komen en deze ophouden tijdens de behandeling. Wij hopen dat wij u snel weer van dienst kunnen zijn en u kunnen helpen met uw klacht of aandoening. Mocht u naar aanleiding van deze maatregelen nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 033 7210 444 (op werkdagen van 08:30 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 uur) of door een mail te sturen naar:
info@fysio-corlaer.nl

Een hartelijke groet namens het Team van Fysio-Corlaer!

Fysiotherapie op afstand via beeldbellen, een goed alternatief!

Illustratie van beeldbellen

Nijkerk, april 2020 – Door de maatregelen van het Kabinet, om de verspreiding van het corona virus in te dammen, zitten veel mensen thuis. Dit is vervelend maar helaas noodzakelijk. In deze bizarre tijden leven wij met u mee. Voor onze fysiotherapiepraktijk betekent dit dat wij niet de zorg kunnen leveren zoals u van ons gewend bent. Dit is ter bescherming van u en van onze therapeuten en assistentes.

Tijdens het thuisblijven is het logisch dat uw dagelijkse bezigheden op een lager pitje staan. U loopt minder, fietst minder en uw sporten staat even stil. Het resultaat is dat u minder beweegt. Dit kan klachten bijvoorbeeld aan uw bewegingsapparaat (spieren, gewrichten, enzovoorts) opleveren of verergeren. Wist u dat vrijwel alle klachten via fysiotherapie op afstand goed aan te pakken zijn? Zo kunt u, ook tijdens het thuisblijven, verdere klachten voorkomen of bestaande klachten verminderen. Dit gaat via de computer, tablet of telefoon.

Fysiotherapie op afstand zorgt ervoor dat u contact krijgt of houdt met uw fysiotherapeut. We kunnen zodoende toch een behandelplan met u opstellen en uitvoeren. Daarnaast kunnen we u persoonlijke adviezen geven en uw vragen met u bespreken. Indien van toepassing kunnen we u per e-mail huiswerkoefeningen, ook met filmpjes, toesturen en in een vervolggesprek de vorderingen met u doorspreken. Enkele voordelen van fysiotherapie op afstand zijn:

 • Direct contact met een fysiotherapeut middels beeldbellen, en antwoord op uw vragen,
 • Vergoed door verzekeringsmaatschappijen (bij een aanvullende verzekering of chronische indicatie),
 • Veilig in uw eigen huis,
 • Mogelijkheid tot versturen van een trainingsschema op met filmpjes,
 • Kost weinig tijd,
 • Via een veilige verbinding.

Met fysiotherapie op afstand kunnen we met u de behandeling starten of voortzetten, op een voor u en ons veilige manier. Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Hartelijke groet en zorg goed voor uzelf en elkaar!

Het Team van Fysio Corlaer.